Saulius Grinius, gana ryškiai debiutavęs kartu su Ą. Vaitukaičiu surengtoje parodoje, kuria dekoratyvinę plastiką ir objektus. Tiksliau kūrinius, kuriuose viena ir kita tarpusavyje susijungia. S. Griniaus padaryti daiktai jaukūs, dvelkiantys senovės romantika, bet nesentimentalūs. Toks yra, pavyzdžiui, prie tauria senove dvelkiančios medžio lentos pritvirtintas gintarinis durų belstukas („Belsk“). Kūrinio išeities tašku dažnai yra gamtiškoji gintaro gabalo forma: amorfiškas gintaro gabalas ant tvirtos sidabro atramos virsta „Grybu“, įdomi gintaro gabalo tekstūra išryškinama suraikius jį plonomis riekelėmis (koljė „Netikras apelsinas“).