Laikraštis „RESPUBLIKA“, 2002 m. lapkričio 16 d.

DRAUGAS (Užsienio lietuvių laikraštis, Čikaga), 2002 m. spalio 31 d.

DRAUGAS (Užsienio lietuvių laikraštis, Čikaga), 2002 m. spalio 23 d.

DRAUGAS (Užsienio lietuvių laikraštis, Čikaga), 2002 m. spalio 17 d.

Laikraštis „Lietuvos rytas“, 2002 m. vasario 1 d., Nr.26