GALERIJOS

Galerijos

Menininkų namai > Įvykiai Menininkų namuose

 

Menininkės J. Tubutytės-Misienės parodos „Vasariniai veltiniai“ atidarymas

 

Menininkės S. Inčirauskaitės-Kriaunevičienės parodos „Ekstraordinari rutina“ atidarymas

 

Lietuvos dailininkų asociacijos nario R. Padlecko parodos „R. MĖNULIO KATINAS NERINGOJE“ atidarymas

 

Pleneras su menininku R. Padlecku

  

Menininko N. Ermino parodos „Žydrasis periodas II“ uždarymas

   

„Gintaro kelio“ morfologijos parodomosios dalies pristatymas

 

Italijos menininko R. Pagnani parodos „Dievas_Dio“ atidarymas

 

V. ir K. Mizgirių knygos „Mysterious amber world. Geheimnisvolle Bernsteinwelt“ pristatymas

 

Menininkių grupės „Baltos kandys“ (A. Jurgelionytė, K. Kunčinaitė, M. Lebednykaitė, R. Leonavičiūtė, L. Pavilonytė, J.Vosyliūtė) parodos „VELTĖ“ atidarymas

 

K. Mizgirytės fotografijos darbų parodos atidarymas

 

Skulptoriaus K. Venclovo parodos „Įbetonuotos knygos“ atidarymas

  

A. Mikutis, Ą. Vaitukaitis ir Ž. Bautrėnas prie savo kūrinio „Žuvis“. Simpoziumo dalyviai prie meno kūrinio „Durys į vasarą“

 

Menininkai R. Diržys, I. Diržienė, A. Šaulys ir M. Relo-Šaulys surengė įdomią Nidoje sukurtų ir ankstesnių savo darbų parodą

 

Lenkijos juvelyras A. Volski ir jo bendražygė M. Schoenek dvi savaites gyveno ir kūrė Menininkų namuose

  

Juvelyrių iš Olandijos A. Wagner ir T. Tolvanen parodos atidarymas

 

Metalo meno specialybės studentai ir jų vadovas V. Mockaitis Menininkų namuose

  

Menininkų R. ir Z. Inčirauskų parodos atidarymas       VDA Telšių dailės fakulteto studentų parodos atidarymas

 

Svečių iš Prancūzijos P. Zeidler (džiazo muzikantas) ir I. Imbert (scenografė) parodos pristytymas

 

J. Mikolaitytės, K. Petrulio ir D. Zovienės paroda            L. Gedvilaitės-Sakalauskienės ir D. Ložytės parodos atidarymas

 

Menininkai Ą. Vaitukaitis ir S. Grinius Menininkų namuose   Suomijos juvelyrė M. Kulvik Menininkų namuose

  

Parodos atidarymo metu prie Gintaro galerijos-muziejaus Nidoje.        Menininkų namų atidarymas (1996)